Lezingen Albert van der Zeijden

 

Lezingen 2017

'Toerisme en immaterieel erfgoed'
Inleiding voor de Inspiratiedag voor gemeenschappen, georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, 30 september 2017 in Zwolle

'Intangible heritage and the changing face of memory'
Utrecht Cultural History Seminar, 28 september 2017

'Experimenteren met immaterieel erfgoed'
Panel Historicidagen 2017 in Utrecht, 26 augustus 2017

Creating a capacity building workshop for accredited ICH NGOs. Experiences from the Kingdom of the Netherlands
ICH NGO Forum Capacity Building Prepatory Workshop, 15 May 2017, Paris

'Nominating for UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: The Craft of the Miller'
UNESCO Capacity Building Workshop Bonaire 5 April 2017

'Experiences from the Evaluation Body in 2015'
UNESCO Capacity Building Workshop Bonaire 4 April 2017

'Erfgoed: Oude en nieuwe gemeenschappen & stimulerend leiderschap'
Symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de BNG Erfgoedprijs 2017: Erfgoed als samenspel: De kracht van verbindend leiderschap voor communities en erfgoed; Beesel 24 maart 2017

 

Lezingen 2016

'De internationale voordracht voor het ambacht molenaar voor de internationale UNESCO lijst van het immaterieel erfgoed'
Contactdag Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed over borgen, zaterdag 24 september in Culemborg

'Super Diversity and Intangible Heritage The Westkruiskade and the changing face of modern cultural memory'
European Ethnologie conference Görresgesellschaft, Hildesheim, 20 september 2016

'De rol van erfgoedinstellingen bij controversieel erfgoed. Ervaringen vanuit de UNESCO conventie'
Expertmeeting Omgaan met controversieel erfgoed. Culemborg, woensdag 15 juni 2016

'Towards a research agenda for Intangible Heritage''
Introductory lecture for the Working Group Research, Paris 31 May 2016

'Culturele diversiteit: de kracht van de West-Kruiskade'
Inspiratiedag Diversiteit & Westkruiskade Toko 51, Rotterdam, 20 mei 2016

'Intangible Heritage in the Netherlands:.Inventorying as a first step towards safeguarding'
International Expertmeeting Open Air Museum Hungary, 14 May 2016

'Hybride tradities en culturele ruimtes'
Reflectiedag Diversiteit en Immaterieel Erfgoed. La Tricoterie Brussel, 17 maart 2016

'De nominatie van het molenaarsambacht voor de internationale UNESCO lijst'
Ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars. Molen de Ster in Utrecht, 2 april 2016

'De internationale voordracht van het molenaarsambacht voor de UNESCO immaterieel erfgoedlijst'
Ledenvergadering Gild Fryske Mounders. Poppenwier, 1 april 2016

Lezingen 2015

'Graffiti op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland'
Erfgoedarena Graffiti bewaren?, woensdag 16 december 2015

'Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed'
Gastcollege Immaterieel Erfgoed Universiteit Utrecht, dinsdag 8 december 2015

'VIE: a separate knowledge institute for the safeguarding of the intangible heritage in the Netherlands'
Werkbezoek uit Noorwegen in het Nederlands Openluchtmuseum, maandag 12 oktober 2015

'De stad als uitdaging'
Inleiding op de studiedag 'Het ritme van de stad. Immaterieel erfgoed in een dynamische omgeving', vrijdag 9 oktober in Rotterdam

'Controversieel erfgoed'
Hoorcollege Reinwardt Academie in een collegereeks over immaterieel erfgoed, Amsterdam, donderdag 1 oktober 2015

'Launching a website for the crafts'
Ambacht in beeld festival, Amsterdam, zaterdag 25 september 2015

'VIE voor leidinggevenden: introductie over immaterieel erfgoed'
Nederlands Openluchtmuseum, maandag 21 september 2015

'Voordragen voor de internationale immaterieel erfgoed lijst van UNESCO'
Raad voor Cultuur, 8 juli 2015 in Den Haag

'Immaterieel erfgoed en het museum: hoe kan Archeon bijdragen aan het levensvatbaar houden van tradities en rituelen?'
Archeon, Alphen aan den Rijn, zaterdag 7 februari 2015, 14.00 - 16.00 uur

'Welke tradities geeft u door? Lezing over familiegeschiedenis en immaterieel erfgoed'
Assen, Genealogische Dag Drents Archief, zaterdag 24 januari 2015, 12.30 uur

'Intangible heritage in the Netherlands'
Hilversum, voor internationale RNTC cursus Mastering Socal Media 23 januari 2015

'From history to intangible heritage'
Universiteit Utrecht, hoorcollege voor masterstudenten Public History, maandag 12 januari 2015

Lezingen 2014'

'Exploring Cultural Diversity'
Parijs, zondag 23 november, ICH-NGO Forum symposium, joint presentation with Riet de Leeuw

'Evenementen als immaterieel erfgoed'
Nijmegen, donderdag 20 november 2014, Nationaal Congres Evenementen

'Kansen voor traditionele sporten in Nederland en Europa: de UNESCO conventie van het Immaterieel Erfgoed'
Amsterdam, internationale conferentie over traditionele sporten, vrijdag 21 november 2014

'Sinterklaas als immaterieel erfgoed'
Den Haag, maandag 17 november 2014, Ministerie van OCW

'Naar een onderzoeksagenda en kennisplatform voor immaterieel erfgoed'
Culemborg, vrijdag 14 november 2014

'Driekoningen als immaterieel erfgoed'
Tilburg, vrijdag 24 oktober 2014, Internationaal Driekoningen symposium

'Workshop Immaterieel Erfgoed'
Leiden, donderdag 9 oktober 2014, Erfgoeddag Zuid-Holland over KAPITAAL erfgoed

'Controversieel immaterieel erfgoed'
Amsterdam, donderdag 2 oktober 2014, Gastcollege Reinwardt Akademie

'Naar een ethische code voor immaterieel erfgoed'
Amsterdam, woensdag 1 oktober 2014, Gastcollege Reinwardt Akademie

'Intangible Heritage in the Netherlands:.Inventorying as a first step towards safeguarding'
Sint Maarten, UNESCO Capacity building Workshop, dinsdag 9 september 2014

'Sinterklaas als immaterieel erfgoed'
Den Haag, Lunchpauzelezing voor beleidsambtenaren Ministerie van Sociale Zaken, donderdag 4 september 2014

Intangible Heritage in the Netherlands; an inclusive approach'
Utrecht, woensdag 2 juli 2014, voor de VN mensenrechten werkgroep voor mensen van Afrikaanse afkomst

Safeguarding religious traditions in the Netherlands
Parijs, donderdag 5 juni 2014, tijdens de ICH NGO meeting voor de werkgroep Heritage Alive, methodoligies in the field

Voorzitter symposium 'Naar een toekomst voor het ambacht', als opmaat voor het Ambacht in beeld festival
Amsterdam, dinsdag 27 mei 2014

Het levensvatbaar houden van agrarische tradities in een snel veranderende samenleving: het UNESCO perspectief van immaterieel erfgoedzorg
Contactdag 'Op het veld, in de keuken', op 16 mei 2014 in het STUK te Leuven

Inleiding op het programma van de conferentie 'Ambacht, erfgoed, economie en duurzaamheid'
Eindhoven, vrijdag 14 maart 2014

Lezingen 2013

Hoe oud is Sinterklaas?
Museum JeugdUniversiteit, Ons Lieve Heer op Solder, zondag 24 november

Cultural Brokerage: a critical appraisal from the Netherlands
Lezing internationaal congres ICH-brokers, facilitators and mediators. Critical success(f)actors for the safeguarding of Intangible Cultural Heritage
Brussel, woensdag 6 november 2013

Immaterieel erfgoed en samenleving
Hoorcollege Reinwardt Academie, Amsterdam 27 september

Samenwerking wetenschappers VIE en NOM
NOM, Arnhem, dinsdag 28 mei

Het doorgeven van een passie: UNESCO en het ambacht
Studiedag Ambachten, Utrecht 24 mei

Opening Ambacht in Beeld festival
De Fabriek, Zaandam, vrijdag 17 mei

Levend erfgoed levend houden: over de rol van film bij het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed
Soeterijn Café, Koninklijk Instituut voor de Tropen Linnaeusstraat 2 te Amsterdam, dinsdag 14 mei

Toerisme: kans of bedreiging?
Workshop Immaterieel Cultureel Erfgoed, Aruba dinsdag 16 april

Sinterklaas: wie is die baas?
Hoorcollege MuseumJeugdUniversiteit Zuiderzeemuseum Enkhuizen, zondag 24 maart

Het VIE, immaterieel erfgoed en UNESCO
Lezing Vrienden van het Openluchtmuseum zaterdag 23 maart

Handmade Economy en UNESCO
Lezing symposium Quit your dayjob, vrijdag 22 maart Museum Boymans Van Beuningen

Public History en immaterieel erfgoed
werkgroepcollege Universiteit Utrecht, maandag 18 maart

 

Lezingen 2012

Hoe inventariseer je levend immaterieel erfgoed? Het voorbeeld Allerzielen
Lezing dinsdag 11 december

In search for a community. Community and community involvement in the Netherlands
zondag 2 december in Parijs NGO Forum

Presentatie Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland
Vrijdag 19 oktober, Gertrudiskapel Utrecht

Over nut en noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en reflectie
Lezing op de manifestatie Immaterieel Erfgoed in Nederland
zaterdag 13 oktober in Fort Voordorp in Groenekan

Hoorcollege Volkscultuur en samenleving
Vrijdag 28 september Reinwardt Academie
Collegereeks over immaterieel erfgoed en volkscultuur

 

Lezingen 2011

Inventariseren van het eigen erfgoed [over Allerzielen]
Eerste trefdag immaterieel erfgoed
Zaterdag 26 november, Spoorwegmuseum

Sinterklaas in Utrecht: geschiedenis en hedendaagse betekenis
Zaterdag 12 november, Utrechts Archief
in het kader van de Culturele Zondagen

Waarom een boek over katholieke plaatsen van herinnering? Het concept lieu de mémoire
Vrijdag 6 mei, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen

Immaterieel erfgoed: identificeren en documenteren, zaterdag 19 maart Spoorwegmuseum Utrecht.

 

Lezingen 2010

Tradities in Egmond, St. Caecila Egmond aan Zee, donderdag 10 juni

Volkscultuur, inleidende lezing op de regiobijeenkomst volkscultuur, Erfgoed Noord-Holland, maandag 6 september,Westfriesmuseum in Hoorn

Volkscultuur en nieuwe verbindingen, Symposium Volkscultuur en Kunst, woensdag 6 oktober in Hoogeveen.

Lezingen 2009

Kolven als traditie, Nederlandse Kolfbond, maandag 30 maart 

De actualiteit van tradities en het Jaar van de Tradities, vrijdag 24 april tijdens studiedag Tradities, toch eeuwig jong? in het Limburgs Museum in Venlo

Tradities in beweging: over de mobiliteit van tradities, donderdag 1 oktober op de Erfgoeddag Zuid-Holland, RDM gebouw Rotterdam

Toespraak bij de opening van de tentoonstelling De kleurrijke wereld van Jaap Oudes, zaterdag 3 oktober, Westfriesmuseum in Hoorn

Tradities en (Brabantse) identiteit: tussen nostalgie en dynamiek, openingslezing in de reeks Carrousel van de Tradities, zondag 4 oktober RHC Eindhoven

Studiedag over streekgeschiedenis en publieksgerichte geschiedenis, donderdag 22 oktober in de Stadsschouwburg in Meppel

Rituelen rond de dood, dinsdag 27 oktober in Bibliotheek Sneek

Sint Maarten: een levende traditie als erfgoed, Colloquium over immaterieel erfgoed in Kasteel Walburg in Sint-Niklaas georganiseerd door de Erfgoedcel Waasland (Interwaas), op zaterdag 21 november 2009

Volkscultuur tussen wetenschap en publiek, lezing op het symposium Het maakbare verleden, ter gelegenheid van het tienjarig hoogleraarschap van Arnoud-Jan Bijsterveld aan de Universiteit van Tilburg, zaterdag 28 november 2009

Lezing in de circustent van Herman Renz, in 2006 ter gelegenheid van het Jaar van het Circus. Onderwerp: wilde dieren in het circus.