Publicaties Albert van der Zeijden over erfgoed en erfgoedbeleid

   

              

                     

2020

Samen met anderen (redactie), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 607-785.

Samen met anderen Inleiding en Introduction, 'Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming. Hoe duurzaam toerisme en de borging van levend erfgoed kunnen samengaan / Intangible heritage as a tourist destination. Contributing to safeguarding intangible cultural heritage through sustainable tourism', in: Kathleen Adams e.a. (ed), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 519-548.

Samen met Rozilda Varela en Wendy Raaphorst, 'Etnisch toerisme als kans voor duurzame ontwikkeling van immaterieel erfgoed in superdiverse wijken. Een onderzoek naar de West-Kruiskade in Rotterdam en de Paul Krugerlaan in Den Haag', in: Kathleen Adams e.a. (ed), Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming / Intangible Heritage as a Tourist Destination themanummer Volkskunde 121 (2020) 607-634.

Intangible Cultural Heritage in Urban Contexts (Arnhem, Singapore 2020).

''Making intangible heritage. Een kritiek op Valdimar Hafstein', in Volkskunde 117 (2020) 53-59.

Samen met Sophie Elpers, 'Diversity', in: Museums and Intangible Cultural Heritage. Towards a third space in the heritage sector. A companion to discover transformative heritage practices for the 21th century (Brugge 2020) 52-54.

2019 

KIEN, 'Safeguarding Intangible NL', in: Archis (2019) nr. 1, 64-67.

2018 

'Experimenting with participation in dialogue. Community involvement in identifying and researching Intangible Cultural Heritage in the Netherlands', in: Memoriamedia Review (2018) nr 3, art 3, 1-9.

Albert van der Zeijden i.s.m. Sophie Elpers, Marieke Helsen & Susanne Verburg, Immaterieel erfgoed als proeftuin van een mondialiserende samenleving. Kennisagenda 2017-2020 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (Arnhem 2018). With a Summary In English: Intangible Heritage as a Testing Ground for a Globalizing Community. Research Agenda Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage 2017-2020.

'A Participatory Approach to Visualising The Craft of the Miller', in: Nadja Valentincic Furlan (ed), Visualising Intangible Cultural Heritage (Ljubljana, 2018) 45-57.

Albert van der Zeijden en Sophie Elpers, 'Immaterieel erfgoed en het museum in een tijd van superdiversiteit', in: Volkskunde 119 (2018) 67-75.

Franklin van der Pols, Sophie Elpers, Kia Tsakiridis en Albert van der Zeijden (red), Immaterieel erfgoed en musea, special van Museumpeil nr. 49 (voorjaar 2018).

Albert van der Zeijden en Sophie Elpers, Intangible Heritage and the Museum in an Age of Superdiversity, Position Paper written for the Expert Meeting on Museums, Diversity and Intangible Cultural Heritage (8-11-2017 in Rotterdam) in the context of the Intangible Cultural Heritage and Museums Project.

2017 

Member of Editorial Board, Traditional Medicine. Sharing experiences from the field (Jeonju 2017).

The Craft of the Miller operating windmills and watermills (Amersfoort 2017).

'"Super-diversity" and the Changing Face of Intangible Cultural Heritage', in: International Journal of Intangible Heritage 12 (2017) 30-34.

'Immaterieel erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Onderzoeksplan Fellowship Intangible Heritage Studies', in: Volkskunde 118 (2017) nr. 1, 37-42

'Public Folklore en immaterieel erfgoed. Verslag van een dialoog', in: Volkskunde 118 (2017) nr. 1, 59-64.

'Immaterieel erfgoed biedt kansen voor samenwerking met maatschappelijke partners', in: Archievenblad 121 (2017) nr. 1, 14-15

'Onderzoek naar immaterieel erfgoed', in: Immaterieel Erfgoed Digitaal (2016) nr. 4, 29-30

'Op een creatieve manier op zoek naar consensus. Verslag van de Nederlands-Vlaamse expertmeeting in Culemborg over controversieel erfgoed', in: Immaterieel Erfgoed Digitaal (2016) nr. 4, 36-41.

2016 

(redactie),Feestcultuur en immaterieel erfgoed, Themanummer Volkskunde 117 (2016) nr. 3, 148 pagina's

'Le Repas gastronomique', in: Les mots et les choses. Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Pim den Boer als hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis aan de UvA (Amsterdam 2016)

'Over nut en noodzaak van internationaal voordragen. UNESCO lijsten immaterieel erfgoed', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2016) nr. 2, 4-11.

'Internationaal overleg en samenwerking op het terrein van immaterieel erfgoed. Verslag van de bijeenkomsten in Bonn en Szentendre', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2016) nr. 2, 28-31.

'Lively meeting in Paris. Working Group Research of the ICH-NGO Forum', in: ICH NGO FORUM - Newsletter July (2016).

'Het belang van immaterieel erfgoed', Gastcolumn in: Heemschut voor het behoud van erfgoed 93 (2016) nr. 2, juni 2016, p. 27.

'Het groene ambacht als immaterieel erfgoed', in: Monumenten themanummer over Groene Ambachten april (2016) nr. 3.

Met Pieter van Rooij en Koen Embregts, 'Diversiteit en superdiversiteit. Nieuwe uitdagingen voor de UNESCO Concentie Immaterieel Erfgoed', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2016) nr. 1, 12-21.

Samen met Jorijn Neyrinck e.a. (redactie), Immaterieel Cultureel Erfgoed en diversiteit, themanummer Volkskunde 116 (2015) nr. 3, 250 pagina's.

'Diversiteit, hybriditeit en de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland', in: Volkskunde 116 (2015) nr. 3, 331-343.

'Samenleven met verschillen. De omgang met omstreden erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 10-13.

'Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in cijfers',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 24-25.

'Het ritme van de stad. Experimenteren met superdiversiteit',
in: Immaterieel Erfgoed (2015) nr. 4, 26-33.

'Botsen en delen. Emoties in de immaterieel erfgoedpraktijk',
in: Platform Immaterieel Erfgoed , gepubliceerd op internet 15 november 2015

'Internationaal voordragen voor een van de UNESCO lijsten',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 3, 9-11.

'Levende geschiedenis of folklore hoort niet thuis op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed', gepubliceerd op 6 juni 2015 op platform www.immaterieelerfgoed.nl:

'Cultural Tourism and Intangible Heritage: A Critical Appraisal and Policy Guidelines',
in: Wil Munsters & Marjan Melkert (eds), Anthropology as a Driver for Tourism Research (Antwerpen/Apeldoorn 2015) 191-202.

'Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed. Kennisontwikkeling ten behoeve van het borgen van tradities',
in: Volkskunde 116 (2015) nr. 1, 53-67

'VIE Internationaal',
in: Priori. Magazine van het Nederlands Openluchtmuseum 1 (2015) 21-23.

'Naar een ethische code voor immaterieel erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 1, 44-46.

'Turkse ebru kunst geplaatst op de internationale UNESCO lijst. Schilderen op water',
in: Immaterieel Erfgoed 4 (2015) nr. 1, 38-39.

Met Marc Jacobs en Jorijn Neyrinck, 'UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage',
in: dez. Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Succes (F)Actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage Themanummer Volkskunde 115 (2014) nr. 3, 249-256.

'Dealing with Black Pete. Media, Mediators and the Dilemmas of Brokering Intangible Heritage',
in: dez. Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Succes (F)Actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage Themanummer Volkskunde 115 (2014) nr. 3, 349-360.

'Het filmen van immaterieel erfgoed: presenteren, documenteren én doorgeven',
in: Platform Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland, gepubliceerd op internet 22 april 2014

'Twee jaar immaterieel erfgoedbeleid in Nederland. Experimenteren en reflecteren',
in: Immaterieel Erfgoed 3 (2014) nr. 3, 20-25.

'Het materiële achter het immateriële erfgoed',
in: Monumenten, het tijdschrift voor cultureel erfgoed 35 (2014) nr. 6/7, 14.

''Spiritual renewal and the safeguarding of religious traditions in the Netherlands: Some practical ideas and examples',
in: Heritage Alive, gepubliceerd op internet 22 april 2014

'Cultural Brokerage. Het ondersteunen van gemeenschappen in hun immaterieel erfgoedzorg',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 4, 36-37.

'Noord-Brabant koploper Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed',
in: In Brabant. Tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed 4 (oktober 2013) nr. 5, 54-61.

Boekbespreking van: Heritage Regimes and the State, ed. by Regina F. Bendix, Aditya Eggert and Arnika Peselmann, Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2012, 422 p. (Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 6); ISBN: 978-3-86395-075-0.
Verschenen in Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven 114 (2013) nr. 1, 111-116.

'Seizoenen als immaterieel erfgoed. UNESCO en de vermarkting van seizoensfeesten',
in: Immaterieel Erfgoed 2 (2013) nr. 2, 20-25.

'Het UNESCO verdrag en het beschermen van ambachten',
in: Immaterieel Erfgoed2 (2013) nr. 1, 28-33.


'Dilemma's en vraagpunten met betrekking tot immaterieel erfgoed. Het voorbeeld Allerzielen - Reflecties van een cultural broker',
in: Volkskunde 113 (2012) nr 3, 343-359.


'Black Pete and the negotiating of identities. Dealing with controversial intangible cultural heritage', published on the internet on dec. 12, 2012

'Van boerka tot Zwarte Piet. Omgang met controversieel immaterieel erfgoed',
in: Immaterieel Erfgoed 1 (2012) nr. 2, 17-21.

'Van materieel naar immaterieel erfgoed: een pleidooi voor een 'actief' community begrip', in: Quotidian 3 (2012) maart 2012 [voor discussiedossier over community museums], full text: http://www.quotidian.nl/cgi/t/text/text-idx?c=quotidian;sid=6495a2d942abbed9a85878c5460fd8c6;view=text;idno=m0301a07;rgn=main

'Gemeenschap en Gemeentelijke inventaris. Immaterieel erfgoed in een Noord-Hollandse kustplaats', in: Immaterieel Erfgoed 1 (2012) nr. 1, 20-23.

'Uitvaartcultuur als immaterieel erfgoed: waarborgen voor de toekomst', in: Over 25 jaar. De toekomst van de funeraire cultuur (Jubileumboek De Terebinth 2011) 45-47.

'De politiek van immaterieel erfgoed', in: Tijdschrift voor geschiedenis 124 (2011) nr. 3, 368-379.

'Tussen kunst en erfgoed. Naar een nieuwe legitimatie voor volkscultuurbeleid',
in: Boekman 88, themanummer Volkscultuur? (herfst 2011) 56-61.

'Nieuwe sociale media. Kansen voor de sector van het immaterieel erfgoed', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 8 (2011) nr. 1, 3-7.

'Het immateriële tastbaar maken. Immaterieel erfgoed en musea', in: Museumpeil (voorjaar 2011) nr. 35, 4-6.

[redactie], 'Wie zijn de dragers van immaterieel erfgoed in Nederland'.
Extra dik themanummer van Volkscultuur Magazine 6 (zomer 2011) nr. 2.

Met Sophie Elpers, Hester Dibbits, Peter Jan Margry, Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011).

[redactie], 'Symposium Immaterieel erfgoed'
Themanummer Volkscultuur Magazine 5 (winter 2010) nr. 4.

Provincies en gemeenten en het nieuwe cultuurparticipatiebeleid, toegespitst op het beleidsveld volkscultuur (Rapport Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2010).

'Betrokkenheid organiseren van onderop. De centrale rol van communities in de Immaterieel Erfgoed Conferentie', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 7 (2010) nr. 1 [themanummer over immaterieel erfgoed], 24-27.

'Sint Maarten: een levende traditie als erfgoed', in: Volkscultuur Magazine 4 (2009-2010) nr. 4, 4-9.

'Volkscultuur in internationaal perspectief', in: Jan Jaap Knol e.a., Splitsen of knopen. Over volkscultuur in Nederland (Rotterdam 2009) 112-120.

'Twitter en flickr voor erfgoedinstellingen', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 6 (2009) nr. 2, 35-37.

'Handen en voeten aan immaterieel erfgoed', Gepubliceerd op internet op 12 juli 2009. Bewerking van twee artikelen: Albert van der Zeijden, ‘Nadenken over immaterieel erfgoed’ [verslag van de conferentie Between objects and ideas. Rethinking the role of intangible heritage] in: Volkscultuur Magazine 3 (2008) nr. 1, 9-15 en Albert van der Zeijden, 'Immaterieel erfgoed: een levendige omgang met het verleden', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 12-17.

[redactie], ‘Volkscultuur en overheidsbeleid’, themanummer van Volkscultuur Magazine 4 (2009) nr. 1.

'Naar een ethische code voor herbestemming van christelijk religieus erfgoed', gepubliceerd op internet op 22 maart 2009.

[redactie], ‘Immaterieel erfgoed’, themanummer van Volkscultuur Magazine 3 (2008) nr. 4.

Vermaak en identiteit. Essays over Nederlandse folklore (Uitgeverij Schakel, Utrecht 2008) 130 pagina's.

'Public Folklore and the construction of a regional identity in newly reclaimed Dutch polders (1945-1970)', in: Peter Jan Margry & Herman Roodenburg (eds), Reframing Dutch Culture. Between otherness and authenticity. (Aldershot 2007) 59-81.

'Public folklore in the Netherlands', in: Sief Newsletter 6 (2007) nr. 1, 9-10.

'Historische verenigingen in Nederland: enkele kwantitatieve gegevens', in: Volkscultuur Magazine 2 (2007) nr.3 10-15.

'Respect voor christelijk erfgoed. Jaar van het religieuze erfgoed', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 4 (2007) nr. 1, 26-29.

'Immaterieel erfgoed: een levendige omgang met het verleden', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 12-17.

'Bezeten van vroeger: naar aanleiding van een boekpresentatie', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 3 (2006) nr. 1, 32-34.

'Volkscultuur als immaterieel erfgoed. Folklore tussen vermaak en betekenistoekenning', in: Vrijetijdstudies 23 (2005) nr. 1, 7-16.

'Folklore: de vererfgoediseerde vorm van volkscultuur', in: Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur 11 (2005) nr. 3-4, 4-10.

Volkscultuur van en voor een breed publiek: enkele theoretische premissen en conceptuele uitgangspunten (Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2004) 47 pagina’s.

'Levend Erfgoed. Een nieuw vakblad voor de erfgoedsector', in: Levend Erfgoed. Vakblad voor public folklore & public history 1 (2004) nr. 1, 4-10.

'Historische verenigingen en immaterieel erfgoed', in: Gelders Erfgoed (2004) nr. 6, 12-16.

'Allemans verleden. Onderzoek naar de geschiedenis van de alledaagse historische cultuur in Nederland', in: Alledaagse dingen 10 (2004) nr. 4, 28-31.

'Levende geschiedenis: een nieuwe kans voor het cultuurtoerisme', in: E. den Hartigh (redactie), Erfgoed voor toerisme. Een visie van de gezamenlijke erfgoedkoepels op erfgoed en cultuurtoerisme (Amsterdam 2003) 95-109.

'Volkscultuurzorg in een moderne, industriële samenleving', in: Alledaagse dingen 8 (2002) nr. 1, 4-9.

'The protection of folk and traditional culture in the Netherlands: popular culture in a modern, industrial society', presentation for the `International Symposium on Protection and Legislation of Folk/Traditional Culture (18th-20th December 2001, Beijing, China).

 De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992 (Utrecht 2000, in de boekenreeks Volkscultuur, nr. 10) 92 pagina’s.

'The Dutch center for popular culture and the cultivation of ethnic traditions and popular culture in the Netherlands', in: Ton Dekker e.a. (redactie), Roots and rituals. The construction of ethnic identities (Amsterdam 2000) 205-218.

'Het nut van het inventariseren van begraafplaatsen', in: De Terebinth 10 (juni 1996) 39-40.